Oggi Leibniz va a riflettere nel Rosenthal. A domani.